Ikuspegia

Epe luzera (20 urte) helburu neurgarri eta egingarri bat betetzea da ikuspegia.

Zer nahi dugu?
“Euskal gizartea integratzailea izan dadin nahi dugu, eta gizarte horrek baldintza egokiak sortzea, gu, hiritar gisa, harro senti gaitezen lurralde honetakoak izateaz; harro egotea, pertsona gisa ditugun beharrak ase-tzeko gai garelako, kalitate handiarekin, eta onartzeko moduko kostuarekin. Eta hori guztia, zintzota-sunean eta elkartasunean oinarritu-tako etika humanistiko baten ba-rruan”.

Zein izango litzateke helburua?
“20 urteko epean Europar Batasunean geure pareko tamaina edo gizarte- eta ekonomia-adierazleak dituzten herrialde edo lurraldeen artean, lehenengo bosten artean egon behar dugu: Enpleguan, BPGn, Hezkuntzan (Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Lanbide Hezkuntza eta Unibertsitatea), Osasungintzan eta Adinekoentzako Arretan, beste oinarrizko aldagai batzuen artean”.

Helburu hori betetzeko proiektuak behar ditugu, gure usadiozko bertuteak –lana ongi egitea, eguneroko ahalegina, arriskuak hartzea, eta abar– egungo errealita-teetara egokitzeko.

Gauza garrantzitsuez arduratu behar dugu: elkarbizitzaz, elkartasu¬naz eta arau etiko oinarrizkoenak errespetatzeaz. Bidenabar, hori guztia aberastasuna zuzen banatzeak eka-rriko duen gizarte-kohesio altu baten barruan egin behar dugu.

Proiektu berriek ilusioa sortu behar dute, aukerak sortu, informazioa agindu eta eman, eta, batez ere, gizaki eta profesional gisa sinesgarriak diren liderrak izan behar dituzte.

Deskargatu ‘BILBAO METROPOLITARRA 2035. ETORKIZUNERA BEGIRA’ PDF dokumentua