Elkartea

Bilbao Metropoli-30 Elkartea Bilbao Metropolitarra berreskuratzeko eta suspertzeko  plangintza-, azterketa- eta sustapen-proiektuak egiteko sortu zen. Proiektu horiek  errealitate sozial eta ekonomiko gisa definitu ziren, muga geografiko zehatzik gabe, eta eskualdeko eta nazioarteko ingurune osoan zehar proiektatu dira.

Bilbao Metropolitarra Birbizteko Elkartea sustapen- eta ikerketa-elkartea da, eta  erantzukizun juridiko eta ondarezko osoa du. 1991ko maiatzaren 9an sortu zen, eta  Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistroan inskribatu zen 1991ko abenduaren 18an,  AS/B/03012/1991 zenbakiarekin.

  • Lehenik eta behin, Bilbao Metropolitarra Birbizteko Plan Estrategikoa egitea eta abian  jartzea bultzatzeko ardura du Elkarteak.
  • Bigarrenik, Elkarteak Plan Estrategikotik eratorritako ekintza guztiak gauzatzen ditu,  bere erantzukizunpean, eta, bereziki, Bilbao Metropolitarraren barne- eta kanpo-irudia  hobetzeko xedearekin.
  • Hirugarrenik, Elkarteak Bilbao Metropolitarraren egoera hobeto ezagutzeko azterketa eta ikerketa-proiektuak egiten ditu, bai eta beste metropoli batzuk ere, bere  inguruabarrak direla-eta irakaskuntza baliagarriren bat lortzeko bidea ematen dutenak.
  • Laugarrenik, Elkarteak sektore publikoaren eta sektore pribatuaren arteko lankidetza  sustatzen du, Bilbao Metropolitarrean eragina duten elkarrekiko intereseko arazoetan  konponbide bateratuak lortzeko.

Eusko Jaurlaritzak “Herri Onurako Elkarte” izendatu zuen 1992ko ekainaren 9an.