Aldagaiak

Funtsezko aldagaiak definitu eta garatzea ezin garrantzitsuagoa izango da helburuak finkatzeko, ge­rora horietatik abiatuta ekintza zeha­tzen plan bat garatzeko.

Hausnarketa Estrategiko honetan zenbait funtsezko aldagai ezarriko ditugu, eta, horietako bakoitzaren gainean, ideia batzuk azalduko ditugu; ideia horiek partekatu egin behar dira, gerora garatu ahal iza­teko, eta, bide batez, helburuak finka­tzeko.

Aintzat hartu beharreko aldagaiak:

  1. ENPRESA
  2. ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA
  3. HIRIGINTZA, LURRALDE-ANTOLAKETA ETA AZPIEGITURAK
  4. HEZKUNTZA, TREBAKUNTZA ETA ENPLEGUA
  5. DEMOGRAFIA, BERDINTASUNA ETA GIZARTE-KOHESIOA
  6. FUNTZIO PUBLIKOA ETA ADMINISTRAZIOA
  7. OSASUNA, BIZI-KALITATEA ETA NAGUSIENTZAKO ARRETA