Bilbao Metropolitarra Birbizteko Elkarteak, tratamenduaren arduraduna den aldetik, jakinarazten dizu emandako datu pertsonalak tratatuko direla zure eskaerari erantzuteko eta haren berri emateko. Tratamenduaren legezko oinarria arduradunaren interes legitimoa da. Emandako datu pertsonalak mugagabe mantenduko ditugu, ezabatzeko eskubideaz baliatzen ez bagara behintzat, eta ez diegu datu horien jakinarazpenik egingo hirugarrenei. Datu pertsonalen babesaren arloan dituzun eskubideak balia ditzakezu tratamenduaren arduradunaren aurrean, info@bm30.eus

    Bidali botoia sakatzean, baimena ematen dut Bilbo Metropolitarra Birbizteko Elkarteari emandako datu pertsonalen tratamendurako, lehen adierazitako helbururako eta baldintzetan.