Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorra

BILBAO METROPOLI-30, Bilbao Metropolitarra Birbizteko Elkarteak, Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorrerako deia egin zuen. Bilera bigarren deialdia, 2021eko ekainaren 24an (ostegunean), 12:00etan, izan da, bideokonferentzia bidez, eta gai hauek aztertu dira:

12:00etan – BATZAR OROKORRA

1. Elkartearen eta bere gobernu organoen jarduera-txostena. 2020ko ekitaldiko Memoria eta Urteko Kontuak aztertu eta, hala badagokio, onartzea.

2. 2021eko Aurrekontua eta Kudeaketa Plana onartzea, hala badagokio.

3. Patronatuko Batzordea osatzen duten kideen herena berritzea.

4. Bileraren akta onartzea.