Ohiko eta Ezohiko Batzar orokorra

BILBAO METROPOLI-30, Bilbao Metropolitarra Birbizteko Elkarteak, Ohiko eta Ezohiko Batzar Nagusiak egin ditu. Bilerak bigarren deialdia, 2022ko ekainaren 22an (asteazkenean), 12:00etan (Bilboko Kale Nagusia, 45), izan dira, eta gai hauek aztertu ziren:

OHIKO BATZARRA

1/ Elkartearen eta haren gobernu-organoen jarduerari buruzko txostena, 2021eko ekitaldiko Memoria eta Urteko Kontuak onartzea.

2/ 2022ko Aurrekontua eta Kudeaketa Plana onartzea.

3/ Bileraren akta onartzea.

EZOHIKO BATZARRA

1/ Elkartearen Estatutuen Erreforma aurkeztea eta onartzea.

2/ Bileraren akta onartzea.

2021eko ekitaldiko Memoria eta Urteko Kontuak

2022ko Kudeaketa Plana eta Aurrekontua