BMLPP bilera informatzailea

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena. Centro Cívico La Bolsa (Bilbao).