Bilboko Euskeraren Aholku Batzordea

4ª reunión del Bilboko Euskeraren Aholku Batzordea.

Consejo Asesor del Euskera de Bilbao